דף הבית
מי אנחנו
חדשות
הקדמות חשובות
ללמוד מרבי נחמן
שעורים לשמיעה
ספרים
ספר אורחים
גמח פרסום
שאלות ותשובות
יצירת קשר
היין האונגרי מאת רבי נחמן מברסלב

היין האונגרי מאת רבי נחמן מברסלב

 

אמר משל פעם אחת נסע סוחר גדול עם יין טוב, יין אונגארי. פעם אחת אמר המשרת והבעל-עגלה להבעל-הבית הלא אנו נוסעים בדרך הזה עם היין הזה, ואנו סובלים הצער כל כך תנו לנו לטעום מעט. ונתן להם לטעום מזה היין הטוב. לאחר ימים נתגלה שזה המשרת נתוועד יחד עם שותי יין בעיר קטנה ושתו יין ושבחו אותו מאוד, ואמרו שהוא היין אונגרישער. אמר המשרת הנ"ל תנו לי לטעם ונתנו לו. ואמר אני יודע שאין זה יין טוב אונגרישער כלל, וגערו בו ודחפו אותו. והוא אמר הלא אני יודע שאין זה יין אונגרישער כלל, כי הלא אני הייתי אצל סוחר גדול כזה וכו' והם לא השגיחו עליו. ואמר, אבל לעתי שיבוא משיח אז ידעו כשיתנו יין המשמר, אזי לאחרים יוכלו להטעות ויתנו להם יין וואליחשין סטראוויצטיר ויאמרו להם שהוא יין הטוב המשומר, אבל לאנשי שלומנו לא יוכלו להטעות כי אנחנו טעמנו היין הטוב ... (חיי מוהר"ן רס).

ופעם אחת אמר רבנו ז"ל שלשה דברים פעלתי אצל השם יתברך.

            * את הגדלות כבר שברתי מכם, איך שתתפללו יגידו, איי הוא ברסלבר.

            * העבירה תציק לכם היא כבר לא תקבל אתכם, אפילו אם תעשו, זה יהיה בלי ידים ובלי רגלים.

            * מפורסמים של שקר כבר לא תוכלו להביט בפרצופם, אתם כבר טעמתם מהיין ההונגרי.

                                                                        (אבני"ה  ברזל כו ).

 

 

 


”בני מלכים ושרים יכולים ללמוד ממני דרך ארץ“