דף הבית
מי אנחנו
חדשות
הקדמות חשובות
ללמוד מרבי נחמן
שעורים לשמיעה
ספרים
ספר אורחים
גמח פרסום
שאלות ותשובות
יצירת קשר
חיי מוהר"ן

חיי מוהר"ן

 

סקירה:מ.יזהר

קצרים היו חיי ר' נחמן בן פייגא זצ"ל (מברסלב) קצרים אך מלאים ועמוסים בפעולות נשגבות ועצומות באיכותן.

עניינו של רבינו היה לקרב את נפשות ישראל לאביהן שבשמים ,להראות ולהתוות דרך לכולם מגדול ועד קטן איך למצא את דרכם בעולם וכיצד להגיע לתיקון נפשם.

192 שנה לאחר פטירתו והסתלקותו עדיין העולם כולו מושפע מדיבוריו רבבות של יהודים ומבני אומות העולם לומדים את ספריו ומעיינים בחכמתו כי רבה היא.וככל שמעיינים בה עוד ועוד מוצאים בה טעם חדש ונוסף וכמו שהתבטא רבינו ואמר "שכל תורתו הינה כללים"- כמין איזה צופן הפותח בפני הלומד דרכי הבנה והסבר לכל הסובב אותו  ושופך אור על הקורה איתו פנימה בנפשו.

"אני מדבר לדור אחרון" אמר רבינו  והדברים כל כך מוחשיים ,כשמתבוננים בספריו הקדושים אנו רואים את גודל ועומק הבנתו בנפש הדור כאילו היה חי בינינו ממש מבין לנפשנו וכאילו חווה את גודל ירידתינו סומך את נפילתינו ומתווה דרך לעלות ולהתקדם לריפוי נשמתינו.

"מי שיציית אותי יהיה צדיק גדול ! " אמר רבינו לא פעם, גם זאת אנו רואים  היום  שבלי רבי מוחשי חי, כל מי שהולך בדרכו ומקיים את עצותיו הקדושות מתהפכת כל מהותו ומשתנה לטובה הוא מקבל חיות חדשה ומתרפא מתחלואי נפשו.

רבים הם האנשים ונשים שעלו והתקדמו מעלה מעלה בזמן קצר ונהיו אנשים כשרים וצדיקים בכח עצותיו של הצדיק המתאימות לדורינו אנו.

ונסיים בדבריו ובאחת מהופעות  רוח קדשו  ש "האש שלי תוקד עד ביאת משיח".

 


”ציטוט מתוך הקדמות חשובות“