דף הבית
מי אנחנו
חדשות
הקדמות חשובות
ללמוד מרבי נחמן
שעורים לשמיעה
ספרים
ספר אורחים
גמח פרסום
שאלות ותשובות
יצירת קשר
ללמוד מרבי נחמן 1 2 >>
סדר היום

והוא סדר היום של חסידי ברסלב כפי שקיבל מאנ"ש וסידר לדורות הבאים ר' יצחק ברייטר זצ"ל הי"ד ומוטל על כל הנקראים על שם רבינו הקדוש לידע סדר היום הזה היטב היטב, בכדי שידע כיצד ראוי להנהיג את יומו. ויתחיל כל אחד כפי כוחותיו ויקיים מה שיוכל ולאט לאט יתקדם.


מעשה ממרור

מעשה ממרור


מעשה מבטחון


  1 2 >>
”בני מלכים ושרים יכולים ללמוד ממני דרך ארץ“